top of page

אנשי המקדש

בעקבות הטמפלרים במושבה הגרמנית בירושלים

מה חיפשה קבוצת גרמנים בחום של ארץ ישראל?

מה הובילו מאה גמלים מיפו לירושלים ולמה?

מתי הפכה המושבה הגרמנית למושבה בריטית?

ומה לטמפלרים ולעסקת חילופי שבויים בין הבריטים לנאצים?

אנשי המקדש

במאה ה-19 הגיעה לארץ ישראל מגרמניה קבוצת מאמינים נוצריים עם חזון;
לקרב את הגאולה ולהכין את ארץ ישראל לקראת חזרתו של המשיח ישוע.
אלה הם הטמפלרים.
בארץ שבע מושבות שהוקמו בידי הטמפלרים.

בסיור ״אנשי המקדש״ נסייר ברביעית שבהן - ״קולוניה רפאים״ היא המושבה הגרמנית בירושלים.
נלמד מי היו הטמפלרים, על אורחות חייהם, על השפעתה של האידיאולוגיה הנאצית על חייהם ועל המושבה הגרמנית בימינו אנו. נכיר פנינות נסתרות, נבקר במשתלה מיוחדת ונלמד על קהילות שפועלות במקום היום. .

למי מתאים?

משך הסיור

3 שעות

משפחות, מבוגרים, נגיש לכסאות גלגלים
ועגלות ילדים

הטופס שלך נשלח בהצלחה!

צור קשר

 Ornasimchi@gmail.com  |  טלפון: 054-5390160

bottom of page