top of page

תל אביב

סיור וירטואלי בתל אביב

מי התנגד לקיוסק בתל אביב?

מי זאת אחוזת בית?

היכן התרחשה הגרלת הצדפים?

ומה מיוחד בבניין על עמודים?

תמונה מהסיור

תל אביב היא ראשונה.
העיר העברית הראשונה, בה הוקם המוסד הראשון בו למדו בעברית בארץ ישראל, הקיוסק הראשון, התיאטרון הראשון, הקולנוע הראשון, הנמל העברי הראשון, בה הוכרזה מדינת ישראל ובה ישבה הממשלה בתחילת דרכה.

נלמד למה הוקמה תל אביב, מי הקים אותה ומתי?
נבקר בבית הספר הראשון בו לימדו בעברית, במקום בו הוקמה מדינת ישראל בשנת 1948, נלמד למה הוקם נמל תל אביב, על הבאוהאוס ועל תל אביב היום - עיר ללא הפסקה.

למי מתאים?

משפחות

משך הסיור

שעה וחצי

צור קשר

 Ornasimchi@gmail.com  |  טלפון: 054-5390160

הטופס שלך נשלח בהצלחה!

orna_web__190421-09.png

צור קשר

 Ornasimchi@gmail.com  |  טלפון: 054-5390160

bottom of page