top of page

מצדה

סיור וירטואלי במצדה

מי היו הסיקריים?

איזה מגילות נמצאו בבית הכנסת של מצדה?

האם היו ניצולים מהקרב?

שנית מצדה לא תיפול?

תמונה מהסיור

בימי המרד הגדול של היהודים ברומאים בימי הבית השני, עלתה קבוצת יהודים סיקריים להר והתבצרה בו.
המעוז האחרון של היהודים בהר נפל בידי הרומאים בשנת 74 לספירה ואיתו, נגוז חלומם של היהודים המורדים.

נלמד מי היו הסיקריים, מה בנה הורדוס על ההר, אילו ממצאים נמצאו לאחר 2000 שנה, המלמדים אותנו איך התנהלו חיי היום יום בהר ועל גורלם של אנשי מצדה, מי אלה שנשבעים כי ״שנית מצדה לא תיפול״ ומי בחרו בדרך אחרת מהמורדים.

למי מתאים?

מבוגרים

משך הסיור

שעה וחצי

צור קשר

 Ornasimchi@gmail.com  |  טלפון: 054-5390160

הטופס שלך נשלח בהצלחה!

orna_web__190421-09.png

צור קשר

 Ornasimchi@gmail.com  |  טלפון: 054-5390160

bottom of page